1. Polska 178 lotów
2. Wielka Brytania 125 lotów
3. Irlandia 38 lotów
4. Hiszpania 10 lotów
5. Francja 6 lotów
6. Holandia 6 lotów
7. Włochy 6 lotów
8. Czechy 5 lotów
9. Cypr 4 loty
10. Dania 3 loty
11. Belgia 2 loty
12. Bułgaria 2 loty
13. Egipt 2 loty
14. Turcja 2 loty
15. Szwecja 1 lot